A- A+

Destinacija je srce turizma. Konstantan rast važnog generatora ekonomske stabilnosti postavlja pitanje ekološke, ekonomske i socijalne održivosti destinacije. Projekt kampa Punta Nova odgovara na izazov stvaranja high end turističke kamping destinacije sa smanjenim utjecajem na okoliš. Projekt je smješten na netipičnom i prepoznatljivom rtu Rastovac na Pagu, specifičnom radi borove šume do koje se dolazi preko paške „mjesečeve površine“.

Na ukupno 40 ha rta, tj. 22 ha kampa, planirane su 733 smještajne jedinice (kamping parcela) i tzv. prateći sadržaji u 25 čvrstih građevina. Sadržaji su raznoliki, od onih neophodnih utilitarnih (sanitarni objekti) do onih namijenjenih ugostiteljstvu, zabavi i rekreaciji.

Prostor kampa je urbanistički zoniran po principu gradacije prostora i sadržaja, uz intenciju očuvanja izvornih zelenih površina i smanjenja kolnog prometa. Na samom ulazu je formirana „ulazna zona“, svojevrsna kontrolna infrastrukturalna točka s trafostanicom, UPOV-om, kontrolom kretanja vozila komunalnih i dostavnih službi te kontrolom operativnih događanja unutar kampa u zoni rta. Na ulaznu zonu nastavlja se glavna os poluotoka, smještena na postojećoj trasi s-j, s okomicom u smjeru i-z. Na sjecištu dviju osi nalazi se centar sa svim glavnim javnim sadržajima, dok produžeci završavaju sa sadržajnim „magnetima“ usmjerenim prema glavnim vizurama: aquapark i rekreacija na sjeveru, wellness na istoku te glavna plaža s pizzeriom na zapadu.

Intenzivnija izgradnja unutar obuhvata predviđena je na površinama bbez zelenila, dok su ostali sadržaji smješteni točkasto unutar zelenila. Intervencije su namjerno izostavljene unutar zelenog obalnog prstena, koji predstavlja mjesto prožimanja dviju suprotnosti – prirodnih datosti mikroambijenta lokacije i prepoznatljivih kvaliteta otoka Paga. Vrijednost prostora koji daje autentičnost naglašen je dodavanjem točkastih sadržaja poput šetnice, prostora za vježbu i odmor.

Pozicija smještajnih jedinica definirana je intencijom smanjenja kolnog prometa, pa su tako kamperske parcele odmah u prvom dijelu rta, bliže ulazu, a preostali dijelovi kampa isključivo su pješački ili dostupni biciklom. Kvalitetnom afirmacijom prostora i stvaranjem manjeg broja većih parcela tangiranih „otocima“ postojećeg visokog zelenila stvorena je dodana vrijednost koja kampistu neovisno o vrsti smještaja omogućava doživljaj beskonačnih dvorišta u neposrednoj blizini smještajne jedinice. Parcele mobilnih kućica su atipične, peterokutne, kako bi se izmicanjem volumena oslobodile vizure svih korisnika prema moru.

Čvrste građevine unutar projekta oblikovane su dvojno – kao razbacani kameni volumeni karakteristični za Pag unutar centralne zone i sa snažnim usmjerenjem kod zgrada na „magnetnim“ točkama. Oblikovanje prostora sanitarnih objekata kao najvažnijeg mjesta susreta unutar kampa proizlazi iz tradicionalnih dalmatinskih dvorišta. Prostori predstavljaju svojevrsne vanjske dnevne boravke formirane zidovima i raspodjelom specifičnih sadržaja sanitarnog objekta unutar nekoliko građevina.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT