A- A+
KK.03.2.1.19.0914 SKROZ d.o.o. „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti uvođenjem ERP i BIM sustava“ prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti uvođenjem ERP i BIM sustava“

Referentna oznaka ugovora: KK.03.2.1.19.0914
Naziv korisnika: SKROZ d.o.o., Braće Domany 6, 10000 Zagreb
Ukupna vrijednost projekta: 452.162,50 KN
EU bespovratna sredstva: 235.124,50 KN
Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Razdoblje provedbe projekta: od 03.02.2020. do 03.02.2021.
Kontakt osoba: Sanja Mihalić Artuković, administrativna djelatnica projekta.

Kratak opis projekta:
Tvrtka SKROZ d.o.o. iz Zagreba je 28. siječnja 2020. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti uvođenjem ERP i BIM sustava“.

Očekivani rezultati projekta su: povećanje prihoda i dobiti, unapređenje i optimizacija poslovnih procesa (upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, prodaja, nabava, strateško planiranje te projektiranje kao osnovna djelatnost prijavitelja) te zapošljavanje, a dugoročno i jačanje konkurentnosti odnosno tržišne pozicije tvrtke na domaćem, ali i međunarodnom tržištu.

Informacije o projektu:
Kontakt osoba za više informacija: sanja@skroz.org
KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01 6106 111
Email: info@mingo.hr
Web: http://www.mingo.hr/

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 488 10 15
Email: press@hamagbicro.hr
Web: http://www.hamagbicro.hr/

Za više informacija o EU fondovima posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr/
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost tvrtke SKROZ d.o.o. Zagreb

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT