A- A+

Poslovne zgrade predviđene za iznajmljivanje najčešće su prostorno organizirane kao slobodni otvoreni prostori s tehničkim prostorijama u sredini zgrade, te radnim/uredskim, orijentiranim prema van. Na ovaj je način omogućena maksimalna fleksibilnost pri generalnoj prilagodbi prostora potrebama pojedinih korisnika (firme) koji prostore iznajmljuju većinom na kraće vremenske periode. Rezultat su manji ili veći prostori, s predefiniranim materijalima koje iznajmljivač poslovne zgrade nudi „u cijeni“, ostavljajući budućim korisnicima minimalan prostor za intervenciju, čime se u konačnici stvaraju generički prostori bez karakterne kvalitete. S druge strane, investitori koji se ipak odluče na intervencije u prostoru najčešće se odlučuju na manje intervencije.

Unatoč zadanim ograničenjima, pokušali smo oblikovati prostor koji će uredu dati određenu specifičnost. Velike plohe zidova u interijeru ureda korištene su kao pregrade između zona – javnog prostora hodnika kao okosnice i „radnih“ ureda, te služe kao „medij/alat“ za usmjeravanje i zadržavanje posjetitelja. Zidovima su formirane svojevrsne niše kao prostor čekaonice, info pult te ulaz u salu za sastanke. Monokromnim tamnim koloritom naglašena je dinamičnost prostora hodnika, dok se oduzimanjem pune plohe „na kraju hodnika“ te stvaranjem jakog kontrasta, posjetitelj intuitivno usmjerava prema glavnoj javnoj prostorijiureda – sali za sastanke.
Strop je formiran kao instalacija koja omekšava prostor i njome je ostvaren kontrast s predeterminiranom plohom poda. „Ozbiljan“ i težak, sjajni pod dobio je kontrast u „mekanom“ i laganom stropu koji svojom refleksijom stvara dodatni layer i zanimljivost. U pogledu forme i teksture, strop je rezultat inspiracije papirima – simbolizirajući element koji se učestalo povezuje s odvjetničkim poslom.

Uređenju ureda namjerno se pristupilo na drugačiji način i s vidnim odmakom od projektiranja klasičnih odvjetničkih ureda koji su najčešće vizualno teški te ostavljaju dojam zatvorenosti i ozbiljnosti. Drugačiji pristup rješenjima u prostoru proizlazi iz ideje da ova profesija, čak i u okvirima svoje nužne ozbiljnosti i profesionalnosti, ujedno može biti kreativna i inovativna, a sam prostor posjetitelju pruža određeni odmak od uobičajene atmosfere kakva prati boravak u klasičnom odvjetničkom uredu.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT