A- A+

U sklopu izložbe „Herman Bollé: Graditelj hrvatske metropole“, Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu zadatak nam je bio osmisliti stalak za mapu grada s označenim građevinama na kojima je intervenirao Bolle, koji bi se postavio kao oznaka za ključne Bolleove zgrade u gradu.
Zadatak smo shvatili kao ekstenziju „unutarnje“ izložbe na „vanjsku“- u stvarnom vremenu i prostoru, čime se izložba predstavlja i slučajnom prolazniku. A predmet izložbe je upravo grad.

Za točne lokacije informativnih elemenata nismo odabrali pozicije građevina, već frekventne putanje kretanja građana i posjetitelja na kojima „hvatamo poglede“ prolaznika (u vremenu brojanja viewova) i usmjeravamo prema konkretnoj građevini.
S tom premisom oblikovali smo informativni prostorni element kao okvir (window, frame) koji sa sugerirane pozicije promatrača uokviruje (kadrira) pojedinu građevinu. Element koji je „na putu“ potiče prolaznike na proučavanje objekta i gledanje kroz sam element, te proučavanje mape Bolleovih građevina koja je ispod okvira. Element je u oblikovanju bazičan, jasno naglašava suštinu – sugerira poziciju promatrača i usmjerava pogled.

Potpuno low tech, a ipak prepoznatljiv „prozor“ preusmjerava pogled prolaznika sa mobitela na grad, na zgrade uz koje se svakodnevno prolazi, a ne zamjećuje. Isti mobitel sada se koristi za fotografiranje „ponuđene slike“. Interakcija se nastavlja detektiranjem dotične građevine na karti i „umrežavanjem“ u sliku grada. U konačnici ovaj segment izložbe postaje jedna interaktivna igra.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT