A- A+

U jednom specifičnom gradu, većim dijelom nastalom planski i u jednom dahu tijekom 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća, mnoge zamisli urbanista ostale su neostvarene. U urbanističkom planu iz 1987. godine, točno na poziciji današnjih novih gradskih stuba bile su predviđene stepenice koje povezuju dva bitna dijela grada – administrativni centar i kulturno-edukativno sportski centar grada. Slijedom povijesnih okolnosti, neostvarene urbanističke zamisli rezultirale su nedostatkom nekih bitnih komunikacijskih veza u gradu.

Koliko je ova pješačka veza bitna za grad najbolje je pokazao već prvi obilazak predmetnog obuhvata i jasno vidljiva trasirana staza koju su formirali stanovnici tijekom dugogogodišnjeg probijanja kroz šikaru i makiju, pokazujući na najneposredniji mogući način gdje i kako postaviti nove gradske stube.

Kako bi se ostvario osnovni koncept projekta, određene su dvije vrlo bitne smjernice: 1. ostvariti ugodno, prirodno kretanje te dopustiti krakovima da se slobodno lome prema zahtjevima terena i 2. omogućiti prirodi da dijelom ponovno osvoji novourbanizirani krajolik. Prva odrednica ostvarena je formiranjem niza stubišnih krakova (serpentina) koji variraju od minimalno 3 do maksimalno 8 stepenica, potencirajući osjećaj prirodnog uspona uz padinu, bez strogo ritmiziranog pravocrtnog kretanja kakvo obično susrećemo pri usponu stepenicama koje premošćuju ovako veliku visinsku razliku. Druga je odrednica interpretirana na način da poštujući zatečenu pješačku trasu, stepenice naseljavaju prostor lebdeći iznad terena, neometano propuštajući okolinu, uz minimalno narušavanje zatečenog mediteranskog krajolika. Neposredan okoliš ostaje prirodan, mediteranski, uz minimalne intervencije u vidu položenog kamenjara, izrađenog od kamena iz iskopa.

Tlocrtno, stepenice su postavljene u vlastiti ortogonalni sistem koji se od kraka do kraka, prateći logiku serpentina, rotira i postavlja u najlogičnijem nagibu i pod kutem u kojem najpovoljnije sjeda na teren. Time se stvaraju različiti međuodnosi strogo ortogonalnih podesta koji se uvijek iznova drugačije preklapaju ovisno o kutu loma. Naglasci, lomovi i ekscesi događaju se na odmorištima, gdje podesti postavljeni na odgovarajuću visinu povremeno preuzimaju funkciju klupa. Na gornjem dijelu trase formira se veće odmorište, predviđeno za kraće zadržavanje. Na ovom je dijelu postavljena kompozicija više velikoformatnih ploča koje se mogu koristiti kao klupe. Nakon predaha započinje strmiji dio trase, gdje se dodaju dodatne vertikale te ograda dobiva zaštitnu funkciju. Na samom vrhu trase formira se vidikovac koji svojom pozicijom omogućava impresivnu vizuru na cijeli centar grada.

Odabrani materijali (prefabricirani beton, čelik) robusni su i prikladni za visokofrekventno i dugotrajno korištenje. Sama gazišta su predgotovljena i izrađena od bijelog cementa, dok su preostali elementi ograde i koševa za smeće projektirani i izvedeni u ličenoj crnoj bravariji. Svi spojevi rješavani su na naličju prefabrikata te je hodna ploha ostvarena bez suvišnih detalja i spojeva. Rasvjetni stupovi u svojemu slobodnom sistemu prate trasu i naglašavaju promjene smjera kretanja i mjesta zaustavljanja. Ovakav vrlo jednostavan i vrlo “low tech” gradski prostor ne traži gotovo nikakvo održavanje osim povremenog ličenja bravarskih elemenata – ograda i koševa za smeće.

Evidentno izuzetno potrebne stanovnicima ovog grada, nove gradske stepenice u Pločama predstavljaju malu intervenciju u javnom prostoru gradskog tkiva velike frekvencije korištenja. Stepenice su iznimno dobro prihvaćene od strane stanovnika i time postaju nezaobilazna brza kopča u putanji kretanja gradom.

 

 

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT