A- A+

Crna slavonska svinja autohtona je hrvatska vrsta koja je 90-ih god. 20. st. proglašena ugroženom. Jedan od prvih uzgajivača koji se vratio uzgoju ove zanemarene vrste bila je mala tvrtka iz Donjeg Miholjca.

Programski naputak bio je izgradnja farme prema najvišim ekološkim standardima. Uz to je bilo potrebno predvidjeti potencijalno širenje farme u budućnosti te urbanističko rješenje predlaže 2 identična kompleksa.

Građevina je primarno oblikovana optimizacijom funkcije.

Uobičajeno, ovakav tip zgrade je prizemnica s prostorima za životinje i hodnikom u sredini koji služi za hranjenje životinja, rasprostiranje stelje i odvoz gnojiva. Uz sam prostor staje nužno je imati spremište slame za stelju.

Eliminiranjem hodnika i stvaranjem galerije koja osim pristupa boksevima služi i za skladištenje stelje, racionaliziralo se korištenje prostora i optimizirao proces, ali i ukinula potreba za transportom stelje.

Ukidanju hodnika prethodilo je uvođenje pomičnih pregrada koje su omogućile jednostavnije održavanje, ali i stvaranje različitih scenarija korištenja objekta u kojima se prostori smanjuju i povećavaju; od najmanjeg boksa za krmaču s praščićima do zajedničkog prostora svih životinja.

Sumiranjem svih navedenih parametara i uvažavanjem proporcije čovjeka, životinje i stroja, nastao je presjek s dvostrešnim kosim krovom. Dobivene kose krovne plohe izmaknute su u sljemenu, čime je omogućeno dodatno osvjetljenje i ventiliranje spremišta stelje na galeriji.

Pri odabiru materijala važan je čimbenik bila otpornost elemenata u direktnom doticaju sa životinjama. Za bazu je odabran beton i pregrade od pocinčanog čelika, iznad kojih su drvena konstrukcija i zona ventiliranja te crijep kao pokrov.

Osim ogoljenom funkcijom, pojavnost objekata uvjetovana je kontekstom, što se iščitava u geometriji i pokrovu krova te u materijalu i načinu tretiranja pročelja zgrade, ali i željom da zgrade ostanu u duhu slavonskoga ruralnog ambijenta u ljudskom i životinjskom mjerilu.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT