A- A+

Prilikom promišljanja projekta farme glavni faktori bili su optimizacija proizvodnog procesa, što kvalitetniji smještaj životinja i što efikasniji način rada, uz želju da ona – unatoč tome što se radi o “tvorničkom procesu” – ne asocira na generične masivne hale bez doticaja sa svojim okolišem. Činjenica da se radi o slobodnom uzgoju u startu je nametnula potrebu za oblikovanjem sukladno ljudskom mjerilu i potrebama životinja, koje većinu vremena provode na otvorenom. Dodatni čimbenik prilikom projektiranja bila je čistina/praznina slavonske nizine, gdje građevinski zahvat ne utječe samo na svoju neposrednu okolinu već komunicira sa svim ambijentima koji se pružaju prema horizontu.

Specifičnost projekta proizlazi iz reinterpretacije poprečnog presjeka klasične staje. Eliminiranjem središnjeg hodnika te smještajem komunikacije na galeriju, koja je ujedno i skladište, ostvarila  se veća površina namijenjena životinjama (u odnosu na staju slične tlocrtne površine) bez utjecaja na proizvodni proces. Pomične pregrade između boksova omogućavaju stvaranje privremenih hodnika potrebnih za funkcioniranje objekta, dok je izmicanje krovnih ploha u vertikalnom i horizontalnom smjeru formiralo potrebne natkrivene vanjske zone, uz istovremeno omogućavanje prirodnog provjetravanja i osvjetljavanja unutrašnjosti.

Tipski objekti su konstruktivno, oblikovno i u materijalu podijeljeni u tri horizontalna segmenta: bazu, središnju konstrukciju i krov. Pri odabiru materijala važan čimbenik je bila otpornost elemenata koji su u direktnom doticaju sa životinjama.

Budući da nije bilo zahtjeva za potpunim klimatskim zatvaranjem objekta, moglo se razigrati s oblikovanjem pročelja, koje svojom providnošću omogućava gotovo potpunu vidljivost konstrukcije, čiji je oblik direktno proizašao iz funkcije objekta i unutarnje dispozicije prostora.

Osim toga, ona je reinterpretacija geometrije drvenih pročelja kakva nalazimo na brojnim povijesnim gospodarskim objektima u Slavoniji. Takva reinterpretacija povezuje klasičan gospodarski objekt oblikovan suvremenim standardima s njegovom okolinom i građevinskim nasljeđem.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT