A- A+

Stalne promjene u društvu snažno utječu na procese u arhitektonskom djelovanju. Komunikacijska mreža se širi i pojednostavljuje prateći fenomen globalizacije u kojoj smo svi „susjedi“ i tražimo odgovore na ista pitanja. Udaljenosti se brišu i djelujemo jednako u svim dijelovima svijeta, brže i spontanije. Tradicionalni način rada i uloga arhitekta mijenjaju se.

The Old Red Bus Station je projekt revitalizacije prostorija staroga autobusnog kolodvora u višenamjenski prostor za kulturno-scenska javna događanja udruge Champion Up North. Građevina obuhvaćena intervencijom je smještena u Leedsu, izgrađena 1936. godine, a iz nje je prije dvadesetak godina u potpunosti preseljena primarna funkcija. Od tada je prepuštena propadanju te je dodana na listu građevina predviđenih za rušenje kako bi se oslobodio dodatni prostor za izgradnju Victoria Gate Developmenta. Prostor je bilo moguće unajmiti na petogodišnje privremeno korištenje.

Planirani prostor sadržava radne prostore udruge, caffe bar, dvorane za koncerte, kantinu te popratne prostore koji opslužuju glavnu funkciju. Arhitekt je angažiran prvenstveno da bi istražio mogućnosti organizacije prostora uz niz ograničenja: udaljenost, kratak rok izvedbe, mogućnost brzog useljenja i korištenja prostora, ograničen proces opremanja nepostojećim budžetom, izvedba po principu “sam svoj majstor“ s minimalnim uključivanjem profesionalaca.

Intencija je bila projektom postaviti načelne okvire budućeg djelovanja korisnika. Umjesto detaljno definiranog interijera s autorskim potpisom, arhitektura postaje fleksibilna i pretvara se u otvoreni kontinuirani proces koji svjesno daje slobodu intervencije korisniku te u pojedinim fazama razvoja ima mogućnost akceptirati željene promjene. Procesi se nastoje ubrzati, rješenja se fokusiraju na kvalitetu prostora, dok se detalji s namjerom pojednostavljuju kako bi se prilagodili neprofesionalnoj izvedbi.

Konceptom „u procesu“ simbolički su korišteni „živi“ elementi gradilišta, čija se pozicija vremenom mobilizira, a u konačnici na nekim pozicijama ostaje i permanentna. Privremeni postav pretvara se u stalni ili u potpunosti nestaje. Ovakvim pristupom omogućeno je paralelno odvijanje procesa uređenja i korištenja prostora, dok se prostor kroz konstantne promjene i (do/raz)gradnje doima završen u svim fazama djelovanja. Upravo fleksibilnost procesa uređenja omogućila je kreativno uključivanje aktera lokalne kulturne scene, što je za posljedicu imalo njihovo povezivanje te percipiranje novih prostora i sadržaja kao vlastitog poligona za djelovanje.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT