A- A+

Nova poslovna zgrada proizvodno-ugostiteljske namjene u Rakovom Potoku sastavni je dio kompleksa građevina u sklopu OPG Franja. Obzirom na intenzitet korištenja, namjenom slojevita građevina prati suvremene višestruke potrebe ugostiteljskog OPG-a, osiguravajući prostor nizu događanja, ali i zadovoljavajući potrebe za javnim prostorom naselja.

Funkcionalna komplementarnost s postojećim restoranom, hotelom i vrtićem – u blizini kojih je smještena – prostorno je uvjetovala formiranje harmonične mikrourbanističke cjeline, omeđujući novonastali poluotvoreni trg/dvorište. Građevina je smještena rubno te predstavlja svojevrsni paviljon koji čini barijeru prema prometnici, osiguravajući intimniji boravak u parku. Pristup parku je integriran u građevinu formiranjem prolaza koji vodi ka glavnoj točki događanja.

Nova zgrada se oblikovno nadovezuje na arhetipske forme ruralne kuće u suvremenom izričaju. Pozicijom na rubu naselja, uz lagani zavoj prometnice, njena ulazna fasada postaje “licem“ samog mjesta. Spajanje potrebe za velikim slobodnim prostorom i manje izdužene forme tipične tradicionalne ruralne izgradnje rezultira rastvaranjem arhetipskog volumena u kompaktni slobodni višenamjenski prostor. Pozamašni volumen prividno je razbijen na manje elemente, zadržavajući jedinstvenost unutarnjeg prostora. Oblikovanje fasade je definirano ciljanim otvaranjem ploha, što naglašava povezanost s parkom.

Krovne plohe preuzele su ambicioznije raspone kako bi se broj stupova u interijeru sveo na minimum i time osiguralo više slobodnog prostora. Prilično iskrena i gruba pojavnost betona kao osnovnog gradivnog materijala koristi se kao protuteža uobičajenoj scenografiji najčešćih događanja (svečanosti), a interijer se svaki put iznova „dovršava“ kroz dekor, ovisno o trenutnoj namjeni prostora.

 

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT