A- A+

Nova recepcija kampa Njivice nastala je na poziciji starog montažnog marketa koji je 80-ih godina dobio privremenu građevinsku dozvolu. Nova građevina morala je strogo pratiti formu i veličinu građevne čestice i njezin ortogonalni sustav. Urbanistički parametri zadali su 100% izgrađenost, mogućnost gradnje do ruba čestice i visinu prema zatečenom objektu.

Unutar čvrstih okvira, iščitavanjem lokacije i potrebe korisnika, ulazna fasadna stijena se blagim otklonom okreće prema prilazu i odlasku gosta, formirajući pritom natkriveni pretprostor. U ortogonalnom sustavu dijagonala transparentnog prijemnog prostora otvara i usmjerava pogled recepcionara od „check in“-a pa sve do „check out“ parkinga nasuprot.

Tlocrtni otklon ocrtava se u krovnoj plohi naglašenom horizontalnom uvalom, stvarajući dinamičnu ulaznu strehu čija visina kontinuirano „raste“ (do visine sljemena starog marketa), dok visina fasade prijemnog prostora ostaje stalna, prateći uvalu. Otklon fasade i dinamika strehe ističu se vanjskim parterom koji zatečenim ortogonalnim sustavom taj otklon negira.

Oblikovno je nova recepcija „izrasla“ iz kamenog popločanja zatečenog u cijelom kampu, izdižući ga u vertikalnu ravninu i svijajući u krovnu plohu, dajući mu tako drugačiju dimenziju i perspektivu. Time se htjelo neambicioznim materijalom u neočekivanoj primjeni ostvariti potrebnu naglašenost glavne prijemne i ogledne zgrade.

Funkcionalno i oblikovno jasno su razdvojeni prostor prijema (ostakljen, vidljiv, ekstrovertiran) i uredsko-servisni prostor (zatvoren, introvertiran). Prijemni pultevi interijera nagnuti su u dva smjera – vertikalno prate krovnu kosinu građevine, dok horizontalno poštuju zadani ortogonalni sustav, dodatno naglašavajući pristupačnost i transparentnost usluge.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT