A- A+

Projektni zadatak bio je projektiranje mosta za pješački i biciklistički promet u neposrednoj blizini starog mosta koji je zaštićen kao kulturno dobro.

Obzirom da dvije obale Drave nisu jednako društveni i kulturno razvijene cilj je bilo stvoriti most koji će nastaviti sadržaje razvijenije obale rijeke Drave i postati mjesto susreta, a ne samo tranzicije i na taj način približiti stanovništvo nedovoljno korištenoj, drugoj, obali Drave. Također, cilj je bilo ostvariti „nevidljivu vezu“ kako novi most ne bi bio vizualna konkurencija starom mostu. Iz tog razloga je projektiran kao dvodimenzionalna ploha (pontonski most), dok u trećoj dimenziji svojom naglašenom vertikalom i dalje dominira postojeći most.

Most se gradi od malih gradivnih elemenata – prefabriciranih heksagonalnih pontonskih jedinica čime je ostvarena multifunkcionalnost i fleksibilnost projektirane strukture. Zajedno, jedinice formiraju most, sa varijabilnom površinom prilagođenom trenutnim i budućim potrebama grada ovisno o dodavanju i oduzimanju. Dodatna vrijednost mosta je višestruka primjena i mobilnost gradivnog elementa. Naprimjer, ista pontonska jedinica se može dislocirati i upotrebljavati kao urbana oprema Drave: kupališe na jednoj lokaciji te dječje igralište ili cafe bar na drugoj lokaciji.

Premda je most pontonski i položen na samu rijeku, omogućen je prolazak brodova na način da se dvije jedinice rotiraju i propuštaju brodove i čamce.

Bitna je napomena da Drava radi dvije izvedene brane ima vrlo malu razliku u vodostaju tijekom godine, čime je zapravo idealan kontekst za izvedbu pontonskog mosta.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT