A- A+

Tradicija poljodjelstva, terase za zadržavanje zemlje i olakšavanje uzgoja te potporni zidovi (suhozid) temelj su oblikovanja ovog manjeg, održivog, krajobrazno osjetljivog, društveno inkluzivnog turističkog sklopa.

Uporište koncepta proizlazi iz osnovne oblikovne vrijednosti i specifičnosti šireg konteksta u kojem se lokacija nalazi – kultivirane geomorfologije – terasastih padina. Prepoznate kao glavna značajka šireg i užeg konteksta uz poljoprivredni aspekt okruženja, terasaste padine čine bazu za pristup formiranju volumena izgradnje.

Osnovnu referencu za novu izgradnju stoga ne nalazimo nužno u tradicijskoj stambenoj izgradnji, već u agrarnom oblikovanju terena, pokosima, podzidima, vrtovima i voćnjacima.

Tri smještajne jedinice ugradnjom u teren preuzimaju rehabilitaciju po jedne terase, čime zadržavaju vrijednost okolnih vizura Oprtlja te se uklapaju u prirodno i kulturno okruženje.

I kod smještajnih jedinica i kod višenamjenske građevine glavni je prostor vidljiv, izdignut, oblikovan pod kosim dvostrešnim krovom (kamen ili kupa), dok su prateći dijelovi zgrade skriveni pod zelenim krovovima koji se povezuju s terenom. U pojavnosti svih vanjskih dijelova zgrada prevladavaju lokalni kamen i zelenilo te je izražen doživljaj podzida.

Da bi se smještajni sadržaji maksimalno „utopili“ u teren u oblikovanju se koristi suterenska poluukopana etaža, sadržaji se smještaju „iza“ kamenih podzida, natkriveni zelenim krovom s većim slojem supstrata u zonama spavaćeg trakta, a samo u zonama dnevnog trakta formira se dvostrešni kameni krov u razini terena gornje terase, nadovezujući se prednjom krovnom plohom na podzid. Podzid se istodobno upravo u segmentu kosog krova prekida, formirajući svojevrsni trijem, a zatvoreni prostori su uvučeni u odnosu na pravac podzida. Time se također i staklene stijene uvlače u drugi i zasjenjeni plan, kako ne bi bile neprikladna pojava na plohi podzida koja ujedno čini glavno pročelje zgrade.

Raspored volumena na samoj čestici u konačnici je određen težnjom za integriranjem u kontekst, u potpunosti je određen postojećim terasama, orijentacijom i postojećim prilazom, te programom s tri smještajne jedinice i zajedničkom društvenom zgradom, uz traženi komfor i intimu smještajnog dijela, a otvorenost i pristupačnost javnosti društvenog dijela, te sve uklopljeno u prirodno i kulturno okruženje.

Zajednički sadržaji unutar glavne zgrade uključuju funkcionalni sklop kuhinje za posluživanje doručka s blagovaonicom, prostore ulaznog halla, recepciju, točionik, sanitarije za posjetitelje, prostoriju za osoblje, servisne i pomoćne prostore, te višenamjensku dvoranu. Taj objekt nudi društvene programe kreativnih radionica, yoge, rekreacije, izložbi, manjih svečanosti, poslovnih okupljanja i sl., u namjeri da okuplja lokalno stanovništvo, goste, posjetitelje i prolaznike.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT