A- A+

Zahtjev investitora bila je “low budget” kuća s drvenom konstrukcijom te sa što više prirodnih i ekoloških materijala. To je morala biti i kuća koju mogu izvesti sami investitori, koji nemaju građevinsko iskustvo, uz minimalnu pomoć prijatelja i pokojega majstora. To je odredilo pristup projektiranju i koncept kuće.

Projektirana je kuća s jednom nadzemnom etažom, s jednostavnom drvenom konstrukcijom te s uobičajenim drvenim dvostrešnim krovištem, s tipskim prozorima, standardnim detaljima koje može izvesti svaki priučeni majstor i toplinskom izolacijom od bala slame otkupljenih od lokalnih seljaka posebno za ovu namjenu.

Specifičnost kuće ostvarena je urbanističkom dispozicijom i pomakom geometrije u presjeku. Tlocrtno se kuća lomi u dvije ravnine formirajući prostore različitih ambijenata i veličina. Zonirano je manje sjeverno dvorište s iznimnim vizurama prema jezeru, a ostvaruje se i usmjeravanje i otvaranje prema zapadu, gdje je najveći dio vanjskih prostora s budućim vrtom i voćnjakom. Stvara se i zona za parkiranje automobila na ulaznome dijelu parcele, koji je zaklonjen od vanjskih i unutarnjih prostora u kojima se boravi. Osim tlocrtno, kuća je i u presjeku nepravilna, tj. ima asimetrično dvostrešno krovište s većom visinom vijenca prema sjeveru, da bi se na otvorenoj galeriji, koja je prostor za meditaciju, otvorile vizure prema sjevernoj strani i jezeru.

Južni je vijenac niži i ima malen broj prozora kako bi se izbjegao pogled na susjednu kuću koja je relativno blizu, ali i na buduće građevina, koje će se u budućnosti graditi.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT