A- A+

Projekt za ekološki uzgoj peradi svoju lokaciju je pronašao u Rakovom Potoku, malom naselju u blizini grada Samobora s približno 1050 stanovnika na površini od oko 6.82 km2. Obuhvat namijenjen kako za uzgoj peradi tako i u turističko-edukativne svrhe je površine od oko 2826 m2. Prethodno na samoj lokaciji nije bilo nikakvog sadržaja pa tako teren postaje pogodna površina za upravo takvu funkciju uzgoja peradi.

POSTOJEĆE STANJE
Obuhvat je smješten unutar manjeg naselja gdje se u njegovoj blizini nalazi nekoliko obiteljskih objekata, a ostatak pejzaža čine poljoprivredna zemljišta. Također, u neposrednoj blizini se nalazi i manji hotel/restoran istog vlasnika, čime lokacija dobiva mogućnost ostvarenja i edukativno/turističke namjene.
Pristup na navedenu lokaciju je sa sjeveroistočne strane formiranjem nove kolno-pješačke staze koja je putem postojeće prometnice povezana s prethodno spomenutim hotelom.

KONCEPT/OBLIKOVANJE OBUHVATA:
Kako se radi o ekološkom uzgoju peradi, bilo je potrebno zadovoljiti niz parametara koji su tako implementirani u oblikovanje prostora, pa i objekata.
Analiziranjem svih ulaznih podataka nastao je koncept manjeg „grada“ namijenjenog životu peradi. S obzirom da je bilo potrebno zadovoljiti dvije namjene unutar tako pravilima ograničenog prostora, obuhvat dijelimo u dvije zone. Prva zona je namijenjena posjetiteljima, a isto tako služi i kao pomoćni prostor u funkciji održavanja, dok je druga zona isključivo prostor smještaja peradi.
Predmetna lokacija je projektirana za smještaj oko 400 nesilica, 100 pilića za tov i 30 pilića s kvočkama. Pilići su smješteni u centralnom dijelu unutar posebno ograđenih objekata s popratnim vanjskim prostorom, dok nesilice s obzirom na četiri različite vrste formiraju jednak broj „četvrti“ unutar „grada“ orijentiranih prema drugoj zoni obuhvata.
Kako je pravilnikom bilo potrebno zadovoljiti dovoljnu vanjsku površinu za ispašu, svaka „četvrt“ dobiva dvije livade (svaka oko 200 m2) koje se naizmjenično koriste.
Ideja stvaranja manjeg „grada“ kao takva mora zadovoljiti sve potrebe istog, pa prema tome osim stambenih objekta, trga, uz ulaz na sjeveroistoku postoji javni sadržaj – objekt za prodaju proizvoda te servisni dio – alatnica i prostor za odlaganje otpada (izmaknut od samog ulaza).

KONCEPT/OBLIKOVANJE OBJEKATA:
Prilikom oblikovanja objekata za stanovanje peradi vodili smo se njihovim potrebama i pravilima koje je potrebno poštivati. Na taj smo način dobili tri različita tipa objekata ovisno o vrsti koja će u njima boraviti.
Prvi tip namijenjen za piliće u tovu nije imao puno određujućih faktora osim potrebne kvadrature (10m2/piliću za tov) pa prema tome dobiva jednostavan tlocrtno pravokutni oblik s jednostrešnim krovom. Oblikovanjem su tako zadovoljene osnovne funkcije – prostor za spavanje te dio vanjskog prostora koje dobivamo izdizanjem objekta od terena.
Drugi tip namijenjen za piliće s kvočkom nalazi se u centralnom prostoru, ali je ograđen mrežom zbog zaštite prilikom dolaska posjetitelja. Svojim oblikom – tlocrtno krug – ostavlja dojam udobnosti koja je prilikom projektiranja bila najbitnije polazište u oblikovanju objekta.
Treći tip s obzirom na korisnike (nesilice) morao je zadovoljiti više faktora pa je prema tome nešto kompleksnijeg oblikovanja. Objekt je dimenzioniran na 25 nesilica te jednog pijetla. Tlocrtno također pravokutnik, ali s dvostrešnim krovom koji tako naglašava dva različita načina korištenja prostora.
Izdizanjem od terena kao i ostala dva tipa osigurava vanjski prostor za hranu te zaštitu od vremenskih neprilika. Postavljanjem donje plohe jednog dijela objekta u nagib jednak nagibu krova dobivamo prostor za spavanje nesilica. S obzirom da nesilice za isto moraju imati osigurane gredice postavljene na određeni način, stvaranjem nagiba dobivamo upravo i njihovu poziciju. Isto tako, takvim oblikovanjem sugeriramo prostor pristupa u objekt. Drugi dio objekta s drugačijim nagibom krova te manjih dimenzija stvara intimniji prostor za gnijezda do kojih se može pristupiti putem vrata na stražnjoj strani, koja je orijentirana prema centralnom dijelu obuhvata.
Svaki od tri tipa objekata ima također i nekoliko zajedničkih karakteristika, a to je da se izdižu od terena zbog dobivanja kvalitetnijeg prostora za život te jednostavnije čišćenje/održavanje s obzirom na mogućnost otvaranja na nekoliko pozicija i na osigurane pomične ladice.

Ideja cijelog projekta kroz sve navedeno bila je stvoriti prostor u kojem su glavni korisnici upravo perad, dok su svi ostali samo posjetitelji. Time je naglasak stavljen na prirodni zeleni prostor i formiranje okoline u kojoj su kroz oblikovanje zadovoljene sve funkcije.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT