A- A+

Između plana i kaosa…

Zgrada vrtića odgovara na okolni kontekst konsolidirane zone izuzetno visokih zgrada POS-a s južne strane te neplanski izgrađene strukture ostatka naselja u neposrednom okruženju.

Osnovni volumen vrtića čvrsto „drži“ jugoistočnu granicu čestice, stvara pročelje ulice i gabaritima korespondira s visokim građevinama na jugu, dok se dvorištu ostavlja najviše prostora. Prostori unutar dvorišta se slobodnije formiraju, a postojeća gradnja postaje jedan od slobodno položenih elemenata.

Dvorište dijele privatni korisnik, vrtić i naselje. Privatnoj obiteljskoj kući ostavljeno je dovoljno prostora, djeca imaju veliko dvorište za igru, a kao ekstenzija javnog prizemlja pruža se volumen PVN duboko unutar dvorišta, čime se stvara sadržaj koji se može u potpunosti izdvojiti i funkcionirati kao dodatni sadržaj naselja u vidu manje sportske dvorane, dvorane za priredbe, koncerte i slično. U budućnosti, ukoliko to okolnosti budu dopuštale, trenutno predviđena parcela obiteljske kuće može se prenamijeniti i postati dio sportskih sadržaja naselja.

Logo konkurentnost i kohezija
Hrvatska zastava
Zastava Europske Unije - Zajedno do fondova
Logo strukturni i investicijski fondovi
EU PROJEKT